Varför tilläggsisolera?

Den renaste & billigaste energin är den som aldrig används!

En tilläggsisolering av vinden sänker uppvärmningskostnaden med mellan 25-50%, det blir tystare i huset och en jämnare temperatur i hela byggnaden. Ofta löser en tilläggsisolering av vinden även kalla golv pga att den varma luften nu stannar kvar i byggnaden i stället för att försvinna uppåt med insug runt golven som följd!

En tilläggsisolering av vinden ger även ett betydligt svalare inneklimat sommartid.
 
Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök där vi gör en förbesiktning av byggnaden för att sedan komma med förslag på lösningar samt kostnad i en skriftlig offert. Vi arbetar alltid med fasta priser för att undvika obehagliga överraskningar!

Hur mycket kan man spara?
En tilläggsisolering av vinden är en investering som ger resultat direkt i form av minskade uppvärmningskostnader, se tabell nedan.

I praktiken tjänar man dessutom på att skarvar & glipor i den gamla isoleringen täcks över med ett 100% skarvfritt lager av lösull, detta är inte med i beräkningarna ovan...


Exempel:
Vind på villa 120m2 isoleras med 300mm cellulosaisolering ovanpå befintliga 150mm spån:
Gamla U-värdet: 0,54 W/m2K
Nytt U-värde: 0,11 W/m2K
Besparing kWh/år/m2 = 46,2kWh x 120m2 = 5544kWh / år