Tilläggsisolering av äldre byggnader

Det är inte ovanligt att äldre byggnader är isolerade med endast cirka 10cm spån eller mineralullsmatta på vinden.  Ett lager cellulosaisolering på detta kan göra underverk för både plånboken och miljön!

Tilläggsisolering av vind


När det gäller tilläggsisolering av äldre byggnader så är det främst vindens isolering man bör se över i ett första skede. Ofta består denna isolering endast av ett tunt lager med spån eller av tunna isolerskivor.

Man har möjlighet att spara stora summor pengar om man har en vind som ger en möjlighet att spruta på ytterligare 30-40cm isolering.

Förbesiktning:

När vi utför en besiktning av vinden så ser vi över vindens täthet mot luft/fukt-genomträngning inifrån. Vi ser också över själva kallvindens ventilation och förutsättningar för att kunna uppnå ett bra resultat av en tilläggsisolering.

I dom flesta fall så hittar vi en lösning och föreslår åtgärder för att få ett bättre isolerat tak, men det händer också att vi avråder från att isolera mera.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning och en bedömning av ett proffs!

Några av fördelarna med att tilläggsisolera vinden
  • Kraftigt sänkt energiförbrukning
  • Varmare hus vintertid
  • Svalare hus sommartid
  • Ljuddämpande
  • Ökar värdet på fastighet
  • Möss trivs inte i cellulosa!