Variabel ångbroms T-Vap Pro 67m2

SEK 2,850.00 inkl. moms*

T-Vap Pro är en ångbroms med en variabel diffusionsöppenhet. Produkten är tillverkad av en duk av Polypropen (PP) och Polyeten (PE) som är värme- och UV-beständig. Duken har en flexiblare s.k. funktionsbarriär som följer årstidernas längre intervaller av luftfuktighet och reglerar effektivare flödet av ånga i konstruktionen. Vid högre luftfuktighet sommartid öppnar sig membranet och ökar möjligheten för uttorkning inåt. Vintertid blir effekten den motsatta och membranet sluter sig. Fuktvandring ut i konstruktionen förhindras och därtill skadlig kondensation i de kallare skikten.

Produktinformation

Användningsområde

T-Vap används främst som ångbroms (invändig klimatskärm) och utgör alltid en fuktsäkrare lösning i termiskt isolerade byggnaders ytterväggar. Den bidrar dock alltid till en lufttät konstruktion och till att skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut till känsliga byggnadsdelar. Energiförlusterna minimeras även i uppvärmda utrymmen.

Montering

T-Vap Pro ångbroms skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis T-Flex tätningstejp eller T-Stos butyl för genomföringar m.m. 


Kategori ångbroms

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 2,280.00.