Riktpriser 2024
Lösullsisolering 

  

Hur tjockt lager lösull man behöver beror på vad och hur mycket som ligger på vinden idag. Ett lager om 300mm cellulosaisolering är en vanlig lösning vid en tilläggsisolering och vid nybyggnation är det oftast 400-500mm som gäller.

Cellulosaisolering vindsbjälklag 2024

Pris per m2 - exkl moms

Tjocklek / Pris exkl moms
200mm 160:-
250mm 175:-
300mm 195:-
350mm 215:-
400mm 240:-
450mm 265:-
500mm 290:-

Pris per m2 -Inkl moms 25%

Tjocklek / Pris inkl moms
200mm 200:-
250mm 219:-
300mm 244:-
350mm 269:-
400mm 300:-
450mm 331:-
500mm 363:-

Pris /m2 efter ROT-avdrag 

Tjocklek / Pris efter rot inkl moms
200mm 163:-
250mm 182:-
300mm 206:-
350mm 231:-
400mm 258:-
450mm 288:-
500mm 320:-

Förarbeten

Vi utför alla nödvändiga förarbeten såsom:
 • Tätning av bjälklag & genomföringar
 • Luftspalter i takfot
 • Gångbryggor
 • Sarg runt instigningslucka, rensluckor etc.
 • Upphöjda förvaringsytor på vinden
 • Byte av vindslucka
 • Utsugning av spån eller lösull 
 • Med mera - Begär offert!

Etableringsavgift - grundavgift & transport

Varierande avgift beroende på arbetets karaktär & geografiska läge vanligtvis från 900:- till 3900:- exkl moms
Begär offert!

Lösullsisolering av slutna konstruktioner

-Vid nybyggnation

Lösullsisolering av snedtak, väggar & golvbjälklag

Pris varierar beroende på volym, taklutning & arbetets karaktär -Begär offert!

Cellulosaisolering i snedtak, väggar & golvbjälklag exkl.moms
 • Snedtak fr. 800:- / kubik
 • Väggar fr. 950:- / kubik
 • Golv / Mellanbjälklag fr. 800:- / kubik
 • Tätning av insprutningshål ingår
 • Avstädning ingår