Lösullsisolering av nybyggnation

Lösull av cellulosa i hela klimatskärmen

Att isolera med lösull i tak, väggar & golv har blivit en självklar process för många som bygger nytt, fördelarna är många jämfört med att isolera med traditionella isolerskivor

  • Levereras direkt in i konstruktionen
  • Exakt mängd sprutas, inget spill
  • Flexibla cc mått på reglar
  • Snabbt och smidigt
  • Kortare byggtid
  • Betalning efter monterad isolering
Fördelar med lösullsentreprenad

Lösull på vindsbjälklag

Att spruta lösull på vinden är en snabb och kostnadseffektiv metod för att få ett välisolerat tak. Lösullen sprutas med en densitet av 32-38kg/m3 

Lösull i snedtak

Att isolera snedtaken med lösull är en snabbt och kostnadseffektivt - Isoleringen sprutas genom håltagning i plasten/ångbromsen eller uppifrån kallvind. Insprutningshålen tätas sedan med typgodkända klisterlappar. Lösullen sprutas med en densitet av 45-55kg/m3

Lösull i väggar

Fördelen med lösull i väggar är att cc-måtten på reglarna inte spelar någon roll och att utfyllnaden alltid blir 100%. Hålen tätas med typgodkända klisterlappar och densiteten hamnar på 45-55kg/m3

Lösull i golv / mellanbjälklag

Lösull i golvbjälklag ger ett mycket bra resultat och densiteten hamnar på 45-50kg/m3

iCell cellulosaisolering

Vi arbetar enbart med cellulosaisolering från svenska iCell