Tilläggsisolering av vind i Köping

Denna vind byggt på 30-talet har idag tilläggsisolerats med 350mm cellulosa rakt ovanpå det befintliga spånet. Inga luftspalter behövs då det är stängt och lufttätt i takfot. Inte heller behöver spånet skottas ut då det är torrt och fint och fungerar som ett bra tätskikt för luftrörelser. Det observanta ögat kan även se att detta vindsutrymme förmodligen har varit någons pojkrum för länge sedan :)