Liten utbyggnad i Bålsta

Utbyggnad på 50m2, halva taket är byggt som ryggåstak och halva som plant bjälklag. 300mm sprutas i snedtaket och 500mm på den plana ytan. U-värde 0,10 samt 0,16 blir resultatet.